معنی و ترجمه کلمه شاهین کوچک آمریکایى به انگلیسی شاهین کوچک آمریکایى یعنی چه

شاهین کوچک آمریکایى

pigeon hawk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها