معنی و ترجمه کلمه شاه برنامه کنترل به انگلیسی شاه برنامه کنترل یعنی چه

شاه برنامه کنترل

master control program

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها