معنی و ترجمه کلمه شاه بلوط اروپایى به انگلیسی شاه بلوط اروپایى یعنی چه

شاه بلوط اروپایى

maroon
marron

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها