معنی و ترجمه کلمه شاه بلوط برى به انگلیسی شاه بلوط برى یعنی چه

شاه بلوط برى

horse chestnut

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها