معنی و ترجمه کلمه شاه توت به انگلیسی شاه توت یعنی چه

شاه توت

blackberry
mulberry
sycamine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها