طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شاه تیر به انگلیسی شاه تیر یعنی چه

شاه تیر

caber
girder
king post
mainmast
pylon

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها