معنی و ترجمه کلمه شاه سیم بین دفترى به انگلیسی شاه سیم بین دفترى یعنی چه

شاه سیم بین دفترى

interoffice trunk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها