طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شاگرد ممتاز دانشگاه آکسفورد و کمبریج که شهریه اى بیشتر از شاگردان عادى مى پردازد به انگلیسی شاگرد ممتاز دانشگاه آکسفورد و کمبریج که شهریه اى بیشتر از شاگردان عادى مى پردازد یعنی چه

شاگرد ممتاز دانشگاه آکسفورد و کمبریج که شهریه اى بیشتر از شاگردان عادى مى پردازد

gentleman commoner

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها