معنی و ترجمه کلمه شاگر آشپز به انگلیسی شاگر آشپز یعنی چه

شاگر آشپز

scullion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها