طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شایان توبیخ به انگلیسی شایان توبیخ یعنی چه

شایان توبیخ

blamable
blameful

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها