طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شایسته بازنشستگى به انگلیسی شایسته بازنشستگى یعنی چه

شایسته بازنشستگى

pensionable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها