طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شایسته نوکران به انگلیسی شایسته نوکران یعنی چه

شایسته نوکران

servile

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها