طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شایسته کارگر خوب به انگلیسی شایسته کارگر خوب یعنی چه

شایسته کارگر خوب

workmanlike
workmanly

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها