طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شایستگى ستایش به انگلیسی شایستگى ستایش یعنی چه

شایستگى ستایش

adorability
adorableness

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها