معنی و ترجمه کلمه شایعات بى اساس دادن به انگلیسی شایعات بى اساس دادن یعنی چه

شایعات بى اساس دادن

gossip

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها