طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شایعه گفتن و یا پخش کردن به انگلیسی شایعه گفتن و یا پخش کردن یعنی چه

شایعه گفتن و یا پخش کردن

rumor
rumour

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها