معنی و ترجمه کلمه شاینده به انگلیسی شاینده یعنی چه

شاینده

emeritus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها