معنی و ترجمه کلمه شبانه روزى به انگلیسی شبانه روزى یعنی چه

شبانه روزى

dormitory
hostel
hostelry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها