طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شبانه به انگلیسی شبانه یعنی چه

شبانه

nightly
nocturn
nocturnal
nocturnally
overnight
vespertinal
vespertine

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها