معنی و ترجمه کلمه شبان کلیسا که زن باشد به انگلیسی شبان کلیسا که زن باشد یعنی چه

شبان کلیسا که زن باشد

shepherdess

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها