طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شبان به انگلیسی شبان یعنی چه

شبان

looker
pastor
presbyter
shepherd

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها