معنی و ترجمه کلمه شباهت به نرمه استخوان به انگلیسی شباهت به نرمه استخوان یعنی چه

شباهت به نرمه استخوان

gristliness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها