طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شباهت خانوادگى به انگلیسی شباهت خانوادگى یعنی چه

شباهت خانوادگى

homophyly

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها