طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شباهت ساختمانى و اساسى بین دو چیز به انگلیسی شباهت ساختمانى و اساسى بین دو چیز یعنی چه

شباهت ساختمانى و اساسى بین دو چیز

homomorphy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها