معنی و ترجمه کلمه شباهت به انگلیسی شباهت یعنی چه

شباهت

analog
analogue
analogy
equality
likeness
propinquity
proportion
resemblance
semblable
semblance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها