معنی و ترجمه کلمه شبنم به انگلیسی شبنم یعنی چه

شبنم

brume
dew
frost

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها