معنی و ترجمه کلمه شبه آبستنى به انگلیسی شبه آبستنى یعنی چه

شبه آبستنى

pseudopregnancy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها