معنی و ترجمه کلمه شبه انسان داراى ابروى کوتاه و دندان آسیاب بزرگ دوره پلیستوسن سفلى به انگلیسی شبه انسان داراى ابروى کوتاه و دندان آسیاب بزرگ دوره پلیستوسن سفلى یعنی چه

شبه انسان داراى ابروى کوتاه و دندان آسیاب بزرگ دوره پلیستوسن سفلى

zinjanthropus

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها