طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شبه سل به انگلیسی شبه سل یعنی چه

شبه سل

pseudotuberculosis

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها