معنی و ترجمه کلمه شبه ظل به انگلیسی شبه ظل یعنی چه

شبه ظل

penumbra

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها