طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شبه پا به انگلیسی شبه پا یعنی چه

شبه پا

pseudopod
pseudopodium

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها