طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شبکلاه یا عرقچین سفیدرنگ کشیش کاتولیک به انگلیسی شبکلاه یا عرقچین سفیدرنگ کشیش کاتولیک یعنی چه

شبکلاه یا عرقچین سفیدرنگ کشیش کاتولیک

zucchetto

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها