معنی و ترجمه کلمه شبکه بندى به انگلیسی شبکه بندى یعنی چه

شبکه بندى

lattice
netting
reticulation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها