معنی و ترجمه کلمه شبکه تورى منظم به انگلیسی شبکه تورى منظم یعنی چه

شبکه تورى منظم

lattice network

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها