معنی و ترجمه کلمه شبکه دوربین نجومى به انگلیسی شبکه دوربین نجومى یعنی چه

شبکه دوربین نجومى

reticle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها