معنی و ترجمه کلمه شبکه عصبى به انگلیسی شبکه عصبى یعنی چه

شبکه عصبى

nervation

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها