معنی و ترجمه کلمه شبگردى به انگلیسی شبگردى یعنی چه

شبگردى

noctambulation
noctambulism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها