معنی و ترجمه کلمه شبیه ابریشم خام به انگلیسی شبیه ابریشم خام یعنی چه

شبیه ابریشم خام

flossy

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها