معنی و ترجمه کلمه شبیه افسانه ها و عادات محلى به انگلیسی شبیه افسانه ها و عادات محلى یعنی چه

شبیه افسانه ها و عادات محلى

folkish
folklike

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها