معنی و ترجمه کلمه شبیه بشقاب به انگلیسی شبیه بشقاب یعنی چه

شبیه بشقاب

platy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها