معنی و ترجمه کلمه شبیه به پر به انگلیسی شبیه به پر یعنی چه

شبیه به پر

feathery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها