طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شبیه خزه هاى درهم پیچیده به انگلیسی شبیه خزه هاى درهم پیچیده یعنی چه

شبیه خزه هاى درهم پیچیده

plexiform

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها