طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شبیه ضمیر به انگلیسی شبیه ضمیر یعنی چه

شبیه ضمیر

pronominal

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها