معنی و ترجمه کلمه شبیه طاق به انگلیسی شبیه طاق یعنی چه

شبیه طاق

vaulty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها