معنی و ترجمه کلمه شبیه طوطى به انگلیسی شبیه طوطى یعنی چه

شبیه طوطى

psittaceous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها