معنی و ترجمه کلمه شبیه مرهم کش به انگلیسی شبیه مرهم کش یعنی چه

شبیه مرهم کش

spathulate
spatulate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها