معنی و ترجمه کلمه شبیه مهمیز یا سیخک به انگلیسی شبیه مهمیز یا سیخک یعنی چه

شبیه مهمیز یا سیخک

spurrey
spurry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها