معنی و ترجمه کلمه شبیه موى به انگلیسی شبیه موى یعنی چه

شبیه موى

trichoid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها