طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شبیه پنجه به انگلیسی شبیه پنجه یعنی چه

شبیه پنجه

palmate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها