طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شبیه گوگرد به انگلیسی شبیه گوگرد یعنی چه

شبیه گوگرد

sulfurous
sulphurous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها